Actueel

Nieuwsflashes

Regelmatig brengt het bestuur haar leden en andere belangstellenden op de hoogte van de actualiteit.

6 april 2023

Beste lezer, 

Op veel fronten wordt er nagedacht en gesproken over en actie genomen op zaken die de trustsector raken. Daarbij gaat momenteel de meeste aandacht uit naar de bestrijding van witwassen. 

Lees meer

31 januari 2023

Beste lezer, 

De tijd staat nooit stil. Dus ook tijdens een kerstreces – welke overigens al een eeuwigheid geleden lijkt – gaat het werk gewoon door. Zoals het inhoudelijk bepalen van een positie met het oog op diverse gepland staande overleggen. 

Lees meer

23 februari 2022

Momenteel gaat er in Nederland veel aandacht naar voorkoming en bestrijding van witwassen, aanpak van belastingontduiking en het tegengaan van belastingontwijking. Bij de aanpak van witwassen is transparantie van groot belang. 

Lees meer