Zoek binnen de website
Actueel

Nieuwsflashes

Regelmatig brengt het bestuur haar leden en andere belangstellenden op de hoogte van de actualiteit.

25 maart 2024 

Beste lezer, 

De ogen zijn deze dagen gericht op de politiek. In Nederland sleept de formatie zich voort. Er staan verkiezingen voor het Europees Parlement voor de deur. In Amerika worden in het najaar de presidentsverkiezingen gehouden. Ook elders in de wereld vinden belangrijke verkiezingen plaats. 

Lees meer

14 september 2023

Beste lezer, 

Samenwerking in de financiële keten is van groot belang, dat is wat HQ consequent uitdraagt. De integriteit van het Nederlandse financiële stelsel borg je immers niet als trustsector alleen, daar staat de hele financiële sector voor aan de lat, inclusief publieke partijen zoals toezichthouders.

Lees meer

30 juni 2023

Beste lezer, 

We zijn zo halverwege het jaar. Een goed moment om te bezien of we op schema liggen met de in november vastgestelde beleidsagenda 2023. We kunnen constateren dat op alle zaken actie is genomen en vooruitgang wordt geboekt. 

Lees meer

6 april 2023

Beste lezer, 

Op veel fronten wordt er nagedacht en gesproken over en actie genomen op zaken die de trustsector raken. Daarbij gaat momenteel de meeste aandacht uit naar de bestrijding van witwassen. 

Lees meer

31 januari 2023

Beste lezer, 

De tijd staat nooit stil. Dus ook tijdens een kerstreces – welke overigens al een eeuwigheid geleden lijkt – gaat het werk gewoon door. Zoals het inhoudelijk bepalen van een positie met het oog op diverse gepland staande overleggen. 

Lees meer

23 februari 2022

Momenteel gaat er in Nederland veel aandacht naar voorkoming en bestrijding van witwassen, aanpak van belastingontduiking en het tegengaan van belastingontwijking. Bij de aanpak van witwassen is transparantie van groot belang. 

Lees meer

Copyright © 2024 Holland Quaestor - Alle rechten voorbehouden.