Over ons

Young Trust

Met een open vizier werken de young professionals binnen HQ aan innovatie binnen de sector. Zij adviseren het bestuur van Holland Quaestor en bereiden de sector voor op een nieuwe rol in een veranderend landschap.

“Young Trust creëert niet alleen  mogelijkheden voor young professionals om hun netwerk te verbreden en hun professionele groei te stimuleren, het moedigt young professionals ook aan om ideeën te delen en om bijeen te komen via informele evenementen.”

Sekar Duursma - Commissie Young Trust

HQ young trust_1

Ambitie en visie

De young professionals van HQ willen de sector transparanter maken, een actieve dialoog voeren met alle stakeholders en daarmee een bijdrage leveren aan het op een hoger plan tillen van de dienstverlening in de sector. Dit om ook op de langere termijn voor klanten en professionals perspectief te bieden op continuïteit.

Bijeenkomsten en events

Tijdens de bijeenkomsten kunnen young professionals hun netwerk uitbreiden en hun perspectief op de professie verbreden. Bij deze bijeenkomsten ligt de focus op netwerken en educatie. Tijdens informele events kunnen zij bij een ander kantoor binnen kijken, nieuwe collega’s ontmoeten en in een informele sfeer ervaringen delen.

Voor het carrièreperspectief is het essentieel om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen. Aanvullend aan de opleidingen die worden aangeboden binnen kantoren en binnen HQ, zijn er presentaties, workshops en rondetafelgesprekken.