Zoek binnen de website

Onze leden

20240607 CSC logo print
Earl Management RGB logo NIEUW

Holland Quaestor (HQ) is sinds 2012 de branchevereniging van trustkantoren in Nederland. Zij fungeert als ‘gids’ voor de leden, die allemaal een vergunning van De Nederlandsche Bank hebben, in een veranderende maatschappij. De continue veranderingen in de economische, financiële en politieke wereld zorgen voor voortdurende aanpassingen en aanscherpingen op het gebied van wetgeving, toezicht, en soorten (financiële) dienstverlening.

HQ vertegenwoordigt trustkantoren die samen goed zijn voor een omzet van ongeveer 80% van de Nederlandse markt. Vanuit die rol is zij een belangrijke gesprekspartner voor onder anderen het ministerie van Financiën en andere overheden, toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank en voor de politiek. HQ wil collectief proactief inspelen op veranderingen en zo een voorname rol spelen bij het bewaken van de integriteit in de financiële keten.

HQ in de media

HQ is spreekbuis voor de trustsector in het algemeen en haar leden in het bijzonder. Vanuit het belang van de trustkantoren geeft HQ zowel proactief als reactief commentaar op actuele ontwikkelingen.

03-12-2024

Bijeenkomst Compliance Platform

15:00-17:00

Nader te bepalen

05-03-2024

Bijeenkomst Compliance Platform 

15:00-17:00

Amsterdam

05-09-2024

Bestuursvergadering HQ

16:00

28-05-2024

Symposium 10 jaar AMLC - De Toekomst van de witwasbestrijding in Nederland - de hele keten in positie

28-11-2024

Bestuursvergadering HQ

16:00

Online

14-03-2024

Young Trust Event Petanque

Amsterdam

05-04-2024

Bijeenkomst Expertcommissie Financiële Sector VNO NCW

16-04-2024

Overleg HQ en Ministerie van Financiën

23-04-2024

Bijeenkomst Compliance Platform

15:00-17:00

Online

18-03-2024

Ronde tafel bestrijden witwassen VNO-NCW

21-03-2024

Ronde tafel DNB  - Trustsector over Wtt 2018

28-03-2024

Bestuursvergadering HQ

16:00

Online

23-05-2024

Bestuursvergadering HQ

16:00

Amsterdam

24-01-2024

Bestuursvergadering HQ 

16:00

01-02-2024

Algemene Ledenvergadering HQ

15.00 - 17.00

06-06-2024

Algemene Ledenvergadering HQ

16.00 - 18.00

19-09-2024

Algemene Ledenvergadering HQ 

16.00 - 18.00

12-12-2024

Algemene Ledenvergadering HQ 

16.00 - 18.00

14-06-2024

Bijeenkomst Expertcommissie Financiële Sector VNO NCW

13-09-2024

Bijeenkomst Expertcommissie Financiële Sector VNO NCW

13-12-2024

Bijeenkomst Expertcommissie Financiële Sector VNO NCW

06-12-2023

Gesprek directie DNB

12-12-2023

Bijeenkomst Compliance Platform

15:00-17:00

Online

12-12-2023

Bijeenkomst Compliance Platform 

15:00-17:00

Online

14-12-2023

Bestuursvergadering HQ

16:00

14-12-2023

Voorzittersoverleg Poortwachters VNO NCW

19-12-2023

Kennismaking nieuwe teamleiders AMLC

06-11-2023

Panelbijeenkomst ZBO-begroting DNB

22-09-2023

Bijeenkomst Expertcommissie Financiële Sector VNO NCW

27-02-2024

Bijeenkomst Compliance Platform

15:00-17:00

Nader te bepalen

03-09-2024

Bijeenkomst Compliance Platform 

15:00-17:00

Online

01-07-2024

Bijeenkomst Compliance Platform

15:00-17:00

Nader te bepalen

3-10-2023

Bijeenkomst Compliance Platform

15:00-17:00

Nader te bepalen

26-01-2023

Bestuursvergadering HQ

16:00

Amsterdam

31-01-2023

Bijeenkomst Toetsingscommissie HQ met auditors

15:00 - 17:00

Amsterdam

09-02-2023

Algemene Ledenvergadering HQ

16:00 - 18:00

Amsterdam

09-02-2023

Poortwachtersoverleg VNO-NCW

25-04-2024

Poortwachtersoverleg VNO-NCW

09-11-2023

Poortwachtersoverleg VNO-NCW 

09-02-2023

Young Trust Event Boottocht

18:30

Amsterdam

13-02-2023

Overleg met NOB

15-02-2023

HQ in gesprek met Functioneel Parket

21-02-2023

Overleg HQ en Ministerie van Financiën

12-09-2023

Overleg HQ en Ministerie van Financiën 

23-02-2023

Overleg HQ en DNB Illegale Trustpraktijken

07-03-2023

MD sessie Gedrag en Cultuur

17:00

Breukelen

08-03-2023

Interview met betrekking tot National Risk Assessment

14-03-2023

MD sessie Gedrag en Cultuur

17:00

Breukelen

17-03-2023

Overleg met NVB

28-03-2023

Compliance Platform

15:00

Online

30-03-2023

Bestuursvergadering HQ

16:00

Online

04-04-2023

Panelbijeenkomst DNB

06-04-2023

MD plenaire sessie Gedrag en Cultuur

09:30

Online

06-04-2023

Bijeenkomst Compliance Platform met FIU

15:00 - 17:00

Amsterdam

17-04-2023

Bezoek debat tweede kamer

20-04-2023

Periodieke bijeenkomst Poortwachters-onderzoek KPMG

11-05-2023

Bestuursvergadering HQ

16:00

Amsterdam

23-05-2023

Evaluatie bestuur HQ

25-05-2023

Algemene Ledenvergadering HQ

16:00 - 18:00

Online

25-05-2023

Bezoek Brussel met Commissie Financiële Sector VNO-NCW

Brussel

05-06-2023

MD sessie ESG

17:00 

Breukelen

08-06-2023

Overleg poortwachters

05-06-2023

Bespreking met Tax Justice

13-06-2023

Compliance Platform

15:00 

Online

19-06-2023

Sectortafel gesprek NVB-HQ

20-06-2023

Poortwachtersoverleg VNO-NCW

29-06-2023

Bestuursvergadering HQ

16:00

03-07-2023

MD terugkomsessie ESG

16:00

Online

05-07-2023

IFA European Region Conference

Amsterdam

12-07-2023

Overleg HQ en DNB

06-09-2023

Bijeenkomst Compliance Platform met DNB

15:00 - 17:00

Amsterdam

07-09-2023

Bestuursvergadering HQ

15:00 - 17.00

07-09-2023

Poortwachtersoverleg VNO-NCW

21-09-2023

Algemene Ledenvergadering HQ

16:00 - 18:00

17-10-2024

Algemene Ledenvergadering HQ 

16:00 - 18:00

Online

26-09-2023

Poortwachtersoverleg VNO-NCW

28-09-2023

FIU ihkv project Ketenversterking VT’s Overleg

28-09-2023

Stand van zaken NSOC-labs presentatiemoment

25-04-2024

Kennisdag NSOC - Risicovolle adressen

04-10-2023

Sectortafel overleg NVB - HQ 
Vervolg

22-10-2023

IFA 2023 Cancun

Cancun, Mexico

13-11-2023

Bestuursvergadering HQ

10:00

30-11-2023

Jaarcongres De Aanpak van Witwassen

Amsterdam

“In het compliance platform werken de compliance officers van de HQ-leden intensief samen. Het is de plek waar de compliance officers de dagelijkse praktijk analyseren om hun rol als poortwachter voor de integriteit van het Nederlands financiële stelsel zo efficiënt mogelijk in te vullen. Het platform stelt praktische handvatten op voor de commerciële en wettelijke uitdagingen. Deze kennisdeling maakt alle leden sterker.”

Marko Calasan - voorzitter Compliance Platform

Word lid van HQ

Wilt u zich aanmelden voor het lidmaatschap van HQ? Neemt u dan contact op met het secretariaat. De verenigingsdirecteur neemt vervolgens contact op met u.

Copyright © 2024 Holland Quaestor - Alle rechten voorbehouden.