Zoek binnen de website
Holland Quaestor

Wat doen onze leden

Een trustkantoor, ook wel Corporate Service Provider, is een kantoor dat zich bezighoudt met het beheren van vennootschappen en is dus iets anders dan een Angelsaksische trust.

HQ leden_2
HM9A2608

Wat houdt dat beheren van vennootschappen in?

Trustkantoren bieden juridische en financiële diensten aan buitenlandse bedrijven die zich in Nederland willen vestigen. Denk daarbij aan assistentie bij de oprichting van een rechtspersoon, het ter beschikking stellen van het adres (domicilie), opstellen van de jaarrekening en boekhouding, compliance werkzaamheden, juridische en administratieve ondersteuning. Daarbij werken trustkantoren vaak samen met notarissen en belastingadviseurs, dit mede omdat trustkantoren zelf geen belastingadvies mogen aanbieden. Veelal treedt het trustkantoor op als (mede)directeur van haar cliënten en is eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor een gedegen dagelijkse bedrijfsvoering van haar cliënten. Als trustkantoor helpen we onze cliënten om hun business te runnen met inachtneming van de Nederlandse wet-en regelgeving.

Om bovenstaande diensten te mogen aanbieden hebben trustkantoren een vergunning nodig van De Nederlandsche Bank en vallen we onder de reikwijdte van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt 2018). Behalve aan de Wtt zijn we ook gebonden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977. Binnen deze kaders hebben trustkantoren een belangrijke maatschappelijke rol, namelijk die van poortwachter. In deze rol screenen wij bedrijven en geldstromen. En hebben wij een taak om UBO-identificatie te controleren. Het is namelijk van het grootste belang om de 'ultimate beneficial owner' te kennen; om te weten wie de uiteindelijke belanghebbende of eigenaar is of zeggenschap heeft over een organisatie. Dit draagt bij aan het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme. Daarnaast signaleren trustkantoren ongebruikelijke transacties en detecteren zij sanctieomzeiling, belastingfraude en agressieve belastingontwijking. Trustkantoren bewaken dus mede de integriteit van het Nederlandse financiële systeem en hebben zo een belangrijke maatschappelijke toegevoegde waarde. Door bedrijven te helpen om de Nederlandse wetten en regels te begrijpen en zich eraan te houden, dragen trustkantoren bij aan een aantrekkelijk Nederlands vestigingsklimaat, waardoor de economie blijft groeien en bloeien.

Wilt u werken in de trust?

Copyright © 2024 Holland Quaestor - Alle rechten voorbehouden.