Zoek binnen de website
Actueel

Beleidsagenda 2024

Inzet en prioriteiten bestuur Holland Quaestor voor het jaar 2024

Voor 2024 blijven onverminderd hoog op de prioriteitenlijst staan het verbeteren van het imago van de trustsector en de inzet om de kantoren het werk eenvoudiger te maken. Evenals educatie en de HQ-richtlijnen. We borduren vanzelfsprekend voort op de beleidsagenda van 2023.

Onze observatie is dat er meer ruimte is om als echte belangenclub aan de slag te gaan; mede door de inzet en publicaties van HQ en intensief overleg met stakeholders bevindt de trustsector zich minder in het oog van de storm van de publieke opinie.

Een goede belangenbehartiging is alleen mogelijk als we ‘intern’ onze zaken op orde hebben. We moeten het met elkaar, met de leden, doen. Dat betekent dat we in belangrijke mate zullen werken aan de betrokkenheid van alle kantoren. Door regelmatig ruggenspraak te voeren met de individuele leden, en daarbij tegelijkertijd de inzet en bijdrage van alle leden te vergroten.

In 2024 zijn daarbij de speerpunten de inzet op goede educatie, het actualiseren van onze HQ-richtlijnen en het genereren van output uit het compliance platform bijvoorbeeld in de vorm van guidance. Ook zullen we publiek commentaar blijven geven op en meedenken over de aanpak van witwassen en zaken als wijzigingen van de Wwft en Wtt.

Output:

De output die vanuit HQ zo wordt opgeleverd zal bijdragen aan het laten zien wie we zijn, wat we doen en hoe we als sector in zijn algemeen en als kantoren specifiek onze verantwoordelijkheid nemen. Dat zal vervolgens de lobby kunnen vereenvoudigen naar bekende stakeholders als DNB, het ministerie van financiën en de politiek. Een groter ledenaantal zal daarbij ook helpen en vraagt de aandacht van allen.

De inhoudelijke lobby spitst zich in 2024 toe op de volgende onderwerpen:

  • Het realiseren van verbeteringen in de Wtt 2018 om de efficiency van het toezicht te verhogen en de wet werkbaar te houden voor de trustkantoren. Denk aan een beter werkbaar dienstverleningsverbod bij betrokkenheid van bepaalde landen (art 23a Wtt 2018) en het achterwege laten van de herkomst-van-vermogen-toets ingeval sprake is van een pseudo-UBO;
  • Het bestrijden van illegale trustactiviteiten (inclusief het publiekelijk daarover informeren);
  • Het omlaag brengen van de door DNB door te belasten toezichtskosten;

  • Het komen tot een convenant met de Nederlandse Vereniging van Banken (eenvoudiger kunnen beschikken over Nederlandse bankrekeningen).

Blijf altijd op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? En meepraten over alle ontwikkelingen? Volg ons dan via onze socialmediakanalen.

Copyright © 2024 Holland Quaestor - Alle rechten voorbehouden.