Publicaties

Vanuit ervaring en expertise draagt HQ bij aan ontwikkelingen die raken aan de trustsector. Bijvoorbeeld met het oog op de taak als poortwachter en het leveren van een bijdrage aan de integriteit van het Nederlandse financiële stelsel.

Richtlijnen
Position papers en consultaties

"De belastingen die ondernemingen betalen zijn een bijdrage aan de samenleving en onderwerpen hen aan de letter, het doel en de strekking van de belastingwetgeving."

TIR Commisie