Zoek binnen de website

Privacy policy

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere vereniging -groot én klein- voldoen aan de nieuwe privacyregels, voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als Holland Quaestor (HQ) hebben wij hiervoor het nodige geregeld.

Holland Quaestor, gevestigd aan Prinses Margrietplantsoen 33 te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.hollandquaestor.nl
Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag
+31 (0)85 0240 058
info@hollandquaestor.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Holland Quaestor verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hollandquaestor.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Holland Quaestor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen in relatie tot het lidmaatschap

Geautomatiseerde besluitvorming
Holland Quaestor maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Holland Quaestor) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De doelen waarvoor Holland Quaestor je persoonsgegevens -zoals in deze policy vermeld- gebruikt, vereisen dat deze persoonsgegevens bewaard worden zolang je gebruik maakt van onze diensten (inclusief het ontvangen van een nieuwsbrief). Mocht je geen gebruik meer willen maken van onze diensten, neem dan contact op met het secretariaat via info@hollandquaestor.nl. Wij zullen dan al jouw persoonsgegevens verwijderen, mits we geen wettelijke verplichtingen hebben om deze gegevens langer te bewaren. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Holland Quaestor verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Holland Quaestor gebruikt technische, analytische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Onze analytische cookies maken geen inbreuk op je privacy. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Holland Quaestor en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hollandquaestor.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Holland Quaestor wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Holland Quaestor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via info@hollandquaestor.nl

Hoe wij contact met jou opnemen
Soms zal Holland Quaestor contact met je opnemen om verschillende redenen. Ongeacht de reden zullen wij jou in deze contactmomenten nooit vragen om persoonlijke gegevens naar ons toe te sturen via e-mail, tekstberichten of de website. Wij zullen je ook nimmer vragen om je inloggegevens met ons te delen.

Mocht je twijfelen over de echtheid van een bericht welke je van ons ontving, neem dan contact op met ons secretariaat via info@hollandquaestor.nl

Aanvullende informatie
Indien u deze verklaring niet duidelijk vindt, onjuistheden constateert, informatie mist of in het algemeen vragen houdt omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kun je je te allen tijde richten tot ons secretariaat via info@hollandquaestor.nl

Copyright © 2024 Holland Quaestor - Alle rechten voorbehouden.