Zoek binnen de website

Publicaties

HQ is ook een inhoudelijk platform en vult actief normen voor de sector in. Dit doen we door het opstellen en publiceren van Richtlijnen waarin kaders zijn opgesteld voor de leden en zij beter invulling kunnen geven aan wettelijke eisen en criteria. HQ geldt als thought leader en is steun en toeverlaat voor haar leden.

"De belastingen die ondernemingen betalen zijn een bijdrage aan de samenleving en onderwerpen hen aan de letter, het doel en de strekking van de belastingwetgeving."

TIR Commisie

Copyright © 2024 Holland Quaestor - Alle rechten voorbehouden.