Zoek binnen de website

31 januari 2023

HQ Flash | januari 2023

Beste lezer, 

De tijd staat nooit stil. Dus ook tijdens een kerstreces – welke overigens al een eeuwigheid geleden lijkt – gaat het werk gewoon door. Zoals het inhoudelijk bepalen van een positie met het oog op diverse gepland staande overleggen. 

Beste lezer, 

De tijd staat nooit stil. Dus ook tijdens een kerstreces – welke overigens al een eeuwigheid geleden lijkt – gaat het werk gewoon door. Zoals het inhoudelijk bepalen van een positie met het oog op diverse gepland staande overleggen. 

Die overleggen sluiten goed aan op de vorig jaar vastgestelde agenda 2023.

Als het goed is, is er snel iets meer te vertellen over acties op mogelijke aanscherping van de Wtt 2018 (artikel 68), over acties tegen illegale trustactiviteiten[1], over de UBO-kwalificatie en daarmee samenhangende eisen. Ook bestrijding van witwassen komt meerdere keren aan de orde.  

De praktijk wijst altijd uit dat je je agenda nog niet hebt bepaald, of er komt iets onverwachts doorheen gevlogen. In dit geval is dat een initiatiefnota van GroenLinks en PvdA getiteld ‘Aanpak van Nederland als belastingparadijs’. Daarin zijn opgenomen fiscale maatregelen en maatregelen ter bevordering van fiscale transparantie en integriteit. Bij de laatstgenoemde maatregelen is ook het verzoek opgenomen te onderzoeken of een verbod op de trustsector juridisch haalbaar is. Wat ons betreft slaan genoemde partijen de plank totaal mis. Desalniettemin is het nodig om uit te leggen waarom dat zo is, om te voorkomen dat er politiek rare beslissingen genomen worden. Op meerdere fronten zijn we in actie gekomen. 

Zo’n nota onderstreept nog maar eens dat de trustsector de deuren en ramen open moet gooien. Onbekend maakt onbemind. We hebben het er al vaker over gehad. Zo moeten we laten zien voor welk werk een trustkantoor wordt ingeschakeld, wat we wel en vooral ook wat we niet doen en hoe we onze poortwachtersrol invullen. Gezien genoemde initiatiefnota is het ook belangrijk om inzicht te geven in de Tax Integrity richtlijn van HQ. Immers, trustkantoren trappen fiscaal op de rem en werken niet mee aan agressieve belastingplanning. Een recent bezoek van journalisten van het FD aan TMF is een goed voorbeeld hoe de trustsector meer inzicht kan geven in afwegingen en hoe we invulling geven aan ons werk. 
 
Op 9 februari is de ALV gepland, een goed moment om over bovenstaande zaken verder van gedachten te wisselen.  

Groet namens het bestuur, 
 
Martin 

[1] Een ongelukkig gekozen term, omdat er in feite sprake is van partijen die zich willens en wetens aan het striktere Wtt toezicht onttrekken.