Zoek binnen de website

30 juni 2023

HQ Flash | juni 2023

Beste lezer, 

We zijn zo halverwege het jaar. Een goed moment om te bezien of we op schema liggen met de in november vastgestelde beleidsagenda 2023. We kunnen constateren dat op alle zaken actie is genomen en vooruitgang wordt geboekt. 

Beste lezer, 

We zijn zo halverwege het jaar. Een goed moment om te bezien of we op schema liggen met de in november vastgestelde beleidsagenda 2023. We kunnen constateren dat op alle zaken actie is genomen en vooruitgang wordt geboekt. 

Dat is goed nieuws, maar sommige dingen gaan nog wel traag. Logisch, gezien de vele stakeholders waarmee we te maken hebben. Ik geef een paar voorbeelden.

Recent spraken we onder meer met Tax Justice en andere NGO’s over wie we zijn en wat we doen, en hoe de HQ-leden zich inspannen om agressieve belastingplanning te voorkomen. Dat was een nuttig gesprek waardoor over en weer begrip is ontstaan. Met de Nederlandse Vereniging van Banken hebben we gesproken over mogelijkheden dat trustkantoren en hun cliënten weer eenvoudiger toegang krijgen tot een Nederlandse bankrekening. Dat krijgt binnenkort een vervolg. Verder bezocht HQ met een afvaardiging van de Commissie Financiële Sector van VNO-NCW Brussel om te spreken over manieren waarop we gezamenlijk ons kunnen inspannen voor goede en werkbare Europese regelgeving. Daarnaast loopt het zogenoemde poortwachtersoverleg, waarbinnen diverse brancheverenigingen in de financiële sector gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden om de bestrijding van witwassen efficiënter te maken. In gesprekken met het Functioneel Parket, journalisten en de onderzoekers die werken aan de nieuwe National risk Assessment (NRA) hebben wij toegelicht wat er onder de Wtt allemaal komt kijken bij de cliënt acceptatie. Als je witwassen wilt bestrijden is het beter de aandacht te richten op de zogenoemde illegale activiteiten. Daarover de volgende keer meer.

Onlangs ontvingen de trustkantoren van DNB de ‘Sectorbrief trustkantoren’. In die brief wordt een aantal sectorbrede observaties gedeeld. Interessant, want de basis is onder meer de ‘Vragenlijst Integriteitsrisico’s’ (ook wel IRAP). Wat HQ betreft is het goed dat DNB op deze manier inzicht geeft in de gehele sector. En met de gegevens van de HQ-leden ernaast kunnen we inzichtelijk maken hoe wij het doen. Opvallend was wel dat bij het sluiten van de deadline voor het inleveren van de vragenlijst over 2022, de brief met informatie komt met de gegevens van 2021. Anderhalf jaar verder is een hoop achterhaald (denk aan het aantal Russische cliënten), dus goed dit jaartal scherp te hebben.

Het bestuur heeft in een zelfevaluatie de taken wat strakker verdeeld. Tevens hebben we besloten om het bestuur uit te breiden met een bestuurslid. Daarvoor hebben we Hanneke Olijslagers (JTC Institutional Services Netherlands) gevraagd en we zijn blij dat Hanneke daar positief op reageerde. Bij de volgende ALV moet dit uiteraard bekrachtigd worden.
 
Dit nieuwsbericht verschijnt overigens net na de lancering van de nieuwe website. Daar vind je niet alleen publicaties, richtlijnen en consultaties, maar bijvoorbeeld ook alle informatie over het educatieprogramma. Dat staat grotendeels ook open voor niet-leden – zo bezien is HQ er voor de hele sector. Berichten zullen zowel in het Nederlands als in het Engels voorhanden zijn – veel werknemers in de sector zijn anderstalig. Sowieso zullen we vanaf nu in twee talen publiceren. Dat geldt ook voor onze pagina op LinkedIn (waar vaak een vertaalknop voorhanden is natuurlijk).
 
Geniet van de zomer!

Namens het bestuur, 
Martin Wörsdörfer
Voorzitter