Zoek binnen de website
Actueel

Beleidsagenda 2023

HQ is op vele terreinen actief. Om effectief te kunnen zijn heeft HQ voor het jaar 2023 de volgende focus aangebracht in haar activiteiten, die zowel extern als intern gericht zijn.

Hierbij zijn de volgende door HQ geformuleerde speerpunten richtinggevend:
HQ is thought leader, spreekbuis, aanspreekpunt, steun en toeverlaat voor haar leden en tot slot is HQ hét gezicht van de sector

Naar buiten:

HQ zet zich in voor en doet voorstellen over hoe trustkantoren in de praktijk effectiever, doelmatiger en efficiënter hun werk kunnen doen als poortwachter. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de integriteit van het Nederlandse financiële stelsel.

Wat gaan we dus doen:

 • Werken aan een eenduidige definitie van de UBO, pogen te komen tot een alternatief voor de pseudo-UBO en tegelijk proberen te voorkomen dat voor een pseudo-UBO de source-of-wealth verplichting geldt. Vinger aan de pols op ontwikkelingen AMLD;

 • Meedenken over vervolgstappen aanscherpen criteria trustsector en het zoeken van samenwerking op aanpak illegale trustactiviteiten;
 • Ontwikkelingen in de gaten over en poging tot beïnvloeden van de impact en de inhoud van ATAD 3;
 • Commentaar geven op en meedenken over de aanpak witwassen en wijzigingen wwft en komen tot een betere samenwerking binnen de financiële keten;
 • Bijdragen aan een doelmatige, effectieve modernisering van Nederlandse sanctiestelsel;
 • Afspraken maken met banken om in Nederland bankrekeningen te kunnen openen;
 • De deuren opengooien om stakeholders te ontvangen en te laten zien wie we zijn en wat we doen. We reageren publiekelijk op partijen die vanuit het verleden een beeld van de sector neerzetten en dragen bij aan een beter algemeen beeld van de financiële sector.

Naar binnen:

Wil HQ goed als platform functioneren dan moeten diverse interne aangelegenheden daaraan dienstbaar zijn. Leden worden op diverse manieren op de hoogte gehouden van gesprekken, acties en bijeenkomsten.

Wat gaan we dus doen:

 • Nadenken over en aanscherpen van het PE-programma;

 • Regelmatig evalueren van de koers van HQ binnen het bestuur en in de ALV;

 • Het proces van review van de internal audit door de externe toetsingscommissie verbeteren;

 • Met voorrang aandacht voor inbedden van SIRA in eigen bedrijfsvoering leden;

 • Impuls geven aan de activiteiten van Young Trust;

 • Nieuwe leden werven.

Blijf altijd op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? En meepraten over alle ontwikkelingen? Volg ons dan via onze socialmediakanalen.

Copyright © 2024 Holland Quaestor - Alle rechten voorbehouden.