Zoek binnen de website

Multidisciplinaire Opleiding Trust Officer

Trust Officers hebben een grote verantwoordelijkheid. De volledige klantbehandeling vereist juridische, fiscale en accountancy deskundigheid en kennis. Bovendien wordt steeds meer kennis verwacht van risk & compliance, ethiek & gedrag & cultuur. 

Daarom is een opleiding waar alle disciplines aan de orde komen een must. Een opleiding die je de mogelijkheid biedt om verdieping te zoeken in je eigen discipline en de andere disciplines op een stevig niveau door te ontwikkelen.

HQ educatie boto moto 2

Multidisciplinaire Opleiding Trust Officer 

Trust Officers hebben een grote verantwoordelijkheid. De volledige klantbehandeling vereist juridische, fiscale en accountancy deskundigheid en kennis. Bovendien wordt steeds meer kennis verwacht van risk & compliance, ethiek & gedrag & cultuur. 

Daarom is een opleiding waar alle disciplines aan de orde komen een must. Een opleiding die je de mogelijkheid biedt om verdieping te zoeken in je eigen discipline en de andere disciplines op een stevig niveau door te ontwikkelen.

Multidisciplinaire Opleiding Trust Officer (MOTO)
De MOTO is een zeer gedegen opleiding met ervaren hoogleraren en docenten uit het vakgebied. De examencommissie bestaat uit meerdere hoogleraren van verschillende universiteiten in Nederland, die garant staan voor de hoge kwaliteit van de opleiding.

Deelnemers gaan met elkaar aan de slag om de verschillende thema’s beter te verkennen en hun inzicht te vergroten in relatie tot de dagelijkse trust praktijk.

De opleiding speelt in op de actualiteit en de ontwikkelingen die op de trustsector van invloed zijn. De richtlijnen die Holland Quaestor de afgelopen paar jaar heeft gepubliceerd zijn geïntegreerd in de stof die wordt aangeboden.

Zes hoofdthema’s, ondergebracht in twintig modules, behandelen de vereisten waaraan een gevolmachtigd Trust Officer dient te voldoen, maar ook tot welke interactie dit leidt tussen de verschillende disciplines. 70% van de modules is online, 30% vindt plaats in fysieke bijeenkomsten.

Houd rekening met gemiddeld drie uur voorbereidingstijd per studiebijeenkomst.

Examen
Ter afsluiting is er een examendag (op een zaterdag in Amsterdam) bestaande uit een deel schriftelijke/meerkeuzevragen en een mondeling examendeel. Aansluitend is de uitreiking van de certificaten voor de deelnemers die voor het examen zijn geslaagd. Om deel te mogen nemen aan het examen is het toegestaan om één sessie te missen met een maximum van twee. Bij het missen van twee sessies wordt er samen met de hoofddocent gekeken naar de mogelijkheden om de stof voor de examendatum in te halen.  

Doelgroep
Deelnemers beschikken over een afgeronde opleiding op tenminste een HBO-niveau, zijn tenminste drie jaar werkzaam in de trustsector en hebben of krijgen binnenkort de bevoegdheid van gevolmachtigde.

Voor meer details over de educatieverplichtingen: Educatiebeleid en PE-reglement (2024).

HQ educatie boto moto

Copyright © 2024 Holland Quaestor - Alle rechten voorbehouden.