Zoek binnen de website

Master Opleiding Trust Officer

Trust Officers hebben een grote verantwoordelijkheid. De totale klantbehandeling vereist juridische, fiscale en accountancy deskundigheid en kennis. Bovendien wordt steeds meer kennis verwacht van risk & compliance, ethiek & gedrag & cultuur. 

Daarom is een opleiding waar alle disciplines aan de orde komen een must. Een master opleiding biedt je de mogelijkheid verdieping te zoeken in je eigen discipline, en de andere disciplines op een stevig niveau te ontwikkelen.

HQ educatie boto moto 2

Masteropleiding Trust Officer

Begin september 2023 start de volgende lichting van de Master Opleiding Trust Officer (MOTO) van Holland Quaestor in samenwerking met Law At Work. 

Inmiddels heeft de opleiding zich ontwikkeld tot een volwaardige opleiding met ervaren hoogleraren en docenten uit het vakgebied.
De examencommissie bestaat uit meerdere hoogleraren van verschillende universiteiten in Nederland, waardoor we garant staan voor een hoge kwaliteit van de opleiding.

Samen met je studiegenoten ga je in deze opleiding aan de slag om de verschillende thema’s beter te verkennen en je inzicht te vergroten in relatie tot de dagelijkse praktijk.

De opleiding speelt in op de actualiteit en de ontwikkelingen die op de trustsector van invloed zijn. De richtlijnen die Holland Quaestor de afgelopen paar jaar heeft gepubliceerd zijn geïntegreerd in de stof die wordt aangeboden.

Zes hoofdthema’s, ondergebracht in twintig modules, behandelen de vereisten waaraan een gevolmachtigd Trust Officer dient te voldoen maar ook tot welke communicatie dit leidt tussen de verschillende disciplines. 70% van de modules is online, 30% vindt plaats in fysieke bijeenkomsten.
Houd rekening met gemiddeld drie uur voorbereidingstijd per studiebijeenkomst.

Examen. Ter afsluiting is er een examendag (op zaterdag in Amsterdam), met schriftelijke/meerkeuzevragen en een mondeling examen. Aansluitend is de uitreiking van de certificaten voor de deelnemers die voor het examen zijn geslaagd. Om deel te mogen nemen aan het examen is het toegestaan om een sessie te missen met een maximum van twee. Bij het missen van twee sessies wordt er samen met de trainers gekeken naar de mogelijkheden om vooraf aan het examen de sessie online in te halen of achteraf in een volgend semester.  

Voor wie is deze Masteropleiding
Je hebt een HBO opleiding, bent tenminste drie jaar werkzaam in de trustsector en hebt of krijgt binnenkort de bevoegdheid van gevolmachtigde.

Voor meer details over de educatieverplichtingen: Educatiebeleid en PE reglement (2023).

HQ educatie boto moto