Zoek binnen de website

Geaccrediteerde opleidingsorganisaties/bureaus

Vanaf 1 januari 2019 hebben alle door het Ministerie van Onderwijs erkende Wetenschappelijke Onderwijs (WO) en Hoger Beroepsonderwijs (HBO) instellingen een standaard HQ Accreditatie.
Naast deze instellingen zijn ook aan andere opleidingsorganisaties of -bureaus een standaard HQ Accreditatie door HQ Educatie toegekend.

Dit betekent dat opleidingen, modules, seminars of cursussen die aan deze instellingen worden gevolgd of waarmee u een kantooropleiding organiseert niet meer aan de Commissie Educatie hoeft voor te leggen voor toekenning van HQ PE punten. 

Deze instellingen zijn op de hoogte gebracht van dit besluit. Het aantal PE punten dat aan een opleiding, module, seminar of cursus wordt toegekend, is gerelateerd aan het aantal effectieve opleidingsuren. Dit is exclusief voorbereiding van de bijeenkomsten, examenvoorbereiding en het examen/toets.

Aan onderstaande instellingen is deze standaard HQ Accreditatie toegekend (ook opgenomen zijn de WO en HBO instellingen die voor HQ van specifiek belang zijn).

Overzicht standaard HQ Accreditatie

3Masters
Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)
Assets Only
BDO Legal
BLTM Academy (Booij Legal & Tax Management)
Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) | Radboud Universiteit
De erkende Toezichthouder
Deloitte
Ernst & Young

FEC Wise

HVK Stevens

I am Legal

International Anti Crime Academy
iuris legal
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
KPMG
Libertas Advocaten
Nederlands Compliance Instituut (NCI)
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
Nibe-SVV
Nyenrode
PAO Universiteit Leiden
PAO Radboud Universiteit
PwC
SDU Licent
The Ministry of Compliance
Universiteit van Maastricht

VU Amsterdam

Copyright © 2024 Holland Quaestor - Alle rechten voorbehouden.