Speelveld

Nederland als vestigingsland

Nederland is als vestigingsland voor houdster- en financieringsvennootschappen populair omdat het  gewend is aan internationaal zaken doen en kwalitatief goede dienstverleners heeft. Daarnaast heeft Nederland als klein land mogelijkheden moeten scheppen voor Nederlandse bedrijven om te kunnen concurreren met bedrijven uit grote landen. Daaruit zijn de belasting- en investeringbeschermings-verdragen ontstaan en een gunstig belastingklimaat dat dubbele belastingheffing vermijdt.

Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw is dit goede vestigingsklimaat ook ontdekt door buitenlandse bedrijven als investerings-overslagplaats. Zoals Rotterdam haar containerterminals kent, kent Nederland trustkantoren die houdster- en financieringsvennootschapen beheren waarbinnen wereldwijd investeringen worden gedaan.

Sinds 2004 staan deze trustkantoren onder toezicht van De Nederlandsche Bank op basis van wetgeving die steeds strenger en ingrijpender wordt. Gevolg daarvan is dat Nederland een van de strengste regimes heeft ter wereld waar het gaat om toezicht op trustkantoren en dus op houdster- en financieringsvennootschappen.

Na de financiële crisis van 2008 zijn politiek en maatschappij zich bewust geworden van het feit dat belastingconcurrentie tussen landen mogelijkheden schept voor vermijding van elke vorm van belastingbetaling. Dat is zeer onwenselijk, zeker wanneer er grote overheidstekorten zijn ontstaan doordat de financiele industrie en dus ook het bedrijfsleven gered moest worden. Daarnaast is duidelijk geworden dat agressieve belastingplanning nadelig uit kan werken voor ontwikkelingslanden maar dat tegelijkertijd die ontwikkelingslanden wel landen als Nederland nodig hebben om buitenlandse investeringen aan te trekken.

Voor Nederland als vestigingsland betekent de strenge wetgeving, aangevuld door het Keurmerk zoals ontwikkeld door Holland Quaestor en gehandhaafd door de onafhankelijke stichting AQTO, dat ze aanspraak kan maken op de titel “duurzaam investeringscentrum”. Bedrijven die via Nederland investeren geven aan dat ze open, transparant, duurzaam en professioneel willen investeren. Landen die minder hoge eisen hebben op de korte termijn een voordeel als vestigingsland, maar snel zal blijken dat Nederland als vestigingsland een meer duurzame oplossing biedt. Holland Quaestor draagt daar actief aan bij.

Member login

Forgot your password?

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]