Toon aan de Top sessies

Het doel van de Toon aan de Top sessies is om in kleine groepen actief te discussiëren over sectorbrede vragen. De afspraak binnen Holland Quaestor is dat van alle leden alle (adjunct-)directeuren aan minimaal twee Toon aan de Top sessies per jaar deelnemen.

Voorjaar 2017

Marketing en Strategie (sustainability) Yousri Mandour | 6 maart 2017

MVO Tineke Lambooij + n.t.b. inleider                                     | 22 maart 2017

Scenarioplanning Jan Nekkers                                                 | 27 maart 2017

Scenarioplanning Jan Nekkers                                                 | 10 april 2017

Marketing en Strategie (sustainability) Yousri Mandour | 15 mei 2017

MVO Tineke Lambooij + Vincent van Assem                           | 26 juni 2017

 

Najaar 2017

28 september 2017 | Een veranderend Internationaal fiscaal speelveld | SGG Netherlands in Amsterdam

9 oktober 2017        | SIRA, Transactiemonitoring, WTT 2018, Parlementaire Onderzoekscommissie en DNB themaonderzoek belastingen | PAO Leiden

20 november 2017  | Strategie voor de Trustsector 2020 | Nyenrode Business Universiteit Breukelen

22 november 2017  | Actualiteiten-, civiele, fiscale en strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders | PAO Leiden

13 december 2017  | Marketing | Nyenrode Business Universiteit Breukelen


Voorjaar 2018

15 maart 2018  | Fiscaal Integriteitsrisicomanagement | PAO Leiden

9 april 2018

9 mei 2018

24 mei 2018

13 juni 2018

De onderwerpen van de Toon aan de Top sessies vanaf april zijn nog niet definitief, deze volgen binnenkort.

Member login

Forgot your password?

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]