Ontwikkeling & Opleiding

Holland Quaestor (HQ) staat voor hoogwaardige vakkennis en professionaliteit. De lat wordt hoog gelegd voor medewerkers van Holland Quaestor leden in het multidisciplinair kunnen toepassen van kennis, het kennen van hun verantwoordelijkheden en begrijpen van de essenties van het trustvak. In een sector zo heterogeen als de trust is het van cruciaal belang om een hoge minimum kwaliteitsstandaard te hebben; alle stakeholders moeten er op kunnen vertrouwen dat een Holland Quaestor lid aan deze kwaliteitsstandaard voldoet.

Onderdeel van het Holland Quaestor keurmerk is onder meer dat er kaders en verplichtingen worden gesteld ten aanzien van opleiding en ontwikkeling van medewerkers van haar leden.

Een gestructureerde, sector brede, aanpak zal leiden tot:

Verhoogde effectiviteit van opleiding en ontwikkeling;

Erkenning en versterking van vakmanschap;

Meer uniformiteit in kwaliteit en integriteit;

Versterkte geloofwaardigheid van de trustsector.

Hiertoe heeft het bestuur van Holland Quaestor een opleidingstraject en permanente educatie voorgeschreven. 

1. Permanente Educatie

Comply or Explain

Het uitgangspunt is dat alle leden volledig invulling geven aan de opleidingscommitment zoals met elkaar afgesproken. Bij constatering van onvolledige naleving van deze commitment zal het principe comply or explain van toepassing zijn. De weging van 'afwijkende besluitvorming c.q. naleving' en de daarbij behorende onderbouwing ligt bij de Holland Quaestor Keurmerk visiteur.

U kunt de Commissie Educatie rechtstreeks bereiken via ontwikkeling.opleiding@hollandquaestor.nl 

Member login

Forgot your password?

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]