Nieuwsbrief De Nederlandsche Bank over naleving sancties

Amsterdam, 25 maart 2015

Op 23 maart 2015 publiceerde de Nederlandsche Bank (DNB) een nieuwsbrief Trustkantoren. Dit was aanleiding voor de media om gebaseerd op de uitkomsten van een DNB onderzoek bij een zeer klein aantal niet nader omschreven trustkantoren de sector als geheel negatief te beoordelen.

Aan de basis staat een onderzoek bij 38 banken, verzekeraars en trustkantoren naar de naleving van de Sanctiewet 1977. Een en ander gaf voor DNB aanleiding tot vervolgonderzoek bij zes instellingen, waaronder enkele trustkantoren. Niet bekendgemaakt is welke trustkantoren het betrof en of zij lid zijn van de sector vereniging Holland Quaestor.

In het vervolgonderzoek werd vooral gekeken naar de naleving van de sanctieverordeningen die de Europese Unie (EU) in 2014 vaststelde vanwege de situatie in de Oekraïne. De uitkomst gaf een wisselend beeld. Enkele trustkantoren bleken goed op de hoogte van de sanctiemaatregelen, hadden hun Russische en Oekraïense relaties duidelijk in kaart gebracht en onderzochten gericht of de sanctiemaatregelen op hun cliëntenportefeuille van toepassing waren. Bij enkele andere trustkantoren schoot de kennis en naleving van de sanctieregelgeving tekort. DNB zal ten aanzien van deze kantoren maatregelen nemen.

De trustsector speelt als poortwachter niet alleen een essentiële rol bij het bewaken van de integriteit van de Nederlandse financiële sector, maar ook bij het concurrerend maken en houden van Nederland als vestigingsland.

Holland Quaestor, en haar leden, staan voor een professionele financiële sector in Nederland. Met betrouwbaarheid, transparantie en integriteit als kernwaarden. Gefundeerd op een onafhankelijk keurmerk, gerichte scholing, onderlinge kennisdeling en het uitwisselen van 'good and bad' practices.

Een wederzijds open verstandhouding tussen toezichthouder en sector is  daarbij van groot belang.

Voor vragen kunt u zich wenden tot: Huib de Kanter, woordvoerder Holland Quaestor, Managing Director TMF Netherlands B.V. via secretariaat@hollandquaestor.nl

Member login

Forgot your password?

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]