Debat Tweede Kamer over belastingontwijking 5 maart 2015

Amsterdam, 9 maart 2015 

Op donderdag 5 maart werd  in de Tweede Kamer met Staatssecretaris Wiebes constructief gedebatteerd over het Nederlandse belastingstelsel  cq de rol van Nederland in de vermijding van dubbele belastingen en meer algemeen de internationale belastingontwijking door multi-nationale ondernemingen.

De politiek herkent en erkent, vooruitlopend op initiatieven in G20, Europees en OESO verband tot hervorming van het internationale fiscale stelsel, de noodzaak van een gedegen strategie hoe  het Nederlandse vestigingsklimaat verbeterd kan worden om meer echte investeringen aan te trekken.

Wanneer Nederland, vooruitlopend op deze internationale initiatieven, eenzijdig haar fiscaal beleid aanpast, zal  dit door een verslechtering van het vestigingsklimaat tot een verlies van reële werkgelegenheid kunnen leiden. Pas nadat de andere landen ook hun fiscaal beleid hebben aangepast aan de internationale ontwikkelingen zal dit nadeel worden opgeheven.

De ontwikkelingen op het gebied van BEPS in OESO en EU verband zullen leiden tot een aanpassing van internationale belastingregels. Uiteindelijk zullen deze worden ingevoerd door middel van overgangsregelingen en onder aanpassing van de verschillende afspraken tussen landen. Wanneer Nederland reeds nu bepaalde aspecten in haar belastingrecht systeem aanpast, benadeelt Nederland zichzelf onevenredig veel.

Holland Quaestor is zeer bereid om ook binnen een nieuw internationaal belastingkader een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en promotie van het Nederlands vestigingsklimaat en de bevordering van de reële economie in Nederland. Dat vergt echter vele aanpassingen en maatregelen op zowel nationaal als internationaal niveau. Holland Quaestor pleit er daarom voor de aanpak van belastingontwijking en de harmonisatie van belastingstelsels in een internationale context onderdeel te maken van een breder beleid ten aanzien van bevordering van het Nederlandse vestigingsklimaat.

De sterke positie die Nederland heeft in het internationale vermogens- en inkomensverkeer van ondernemingen, biedt vele kansen voor verdere ontwikkeling van de reële economie en reële werkgelegenheid in Nederland en voor de rol van Nederland als baken van integriteit en compliance in dat internationale vermogens- en inkomensverkeer.

Tijdens het debat werd er op detailniveau een zevental moties ingediend. Holland Quaestor heeft er alle vertrouwen in dat bij de behandeling van deze moties, op 10 maart a.s., een meerderheid van de Tweede Kamer het stemadvies van Staatssecretaris Wiebes, ten aanzien van deze moties, zal volgen.

Voor vragen kunt u zich wenden tot: Huib de Kanter, woordvoerder Holland Quaestor, Managing Director TMF Netherlands B.V. via secretariaat@hollandquaestor.nl

Leden login

Wachtwoord vergeten?

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]