De Nederlandsche Bank (DNB): Thema onderzoek inzake hoog-risicoklanten

Amsterdam, 17 december 2014

In haar nieuwsbrief van 15 december j.l., publiceerde DNB haar bevindingen betreffende "hoog- risicoklanten". Het onderzoek had betrekking op 5 trustkantoren die binnen sector ongeveer 40% van alle 'ultimate beneficial owners' (UBO's) afkomstig uit hoog-risicolanden bedienen.

Drie van de vijf onderzochte trustkantoren hebben hun poortwachters rol voldoende vervuld. Zowel ten aanzien van hun bestaande alsook hun nieuwe cliënten. De 2 trustkantoren die een onvoldoende scoorden zullen, conform de nadere instructies van DNB en onder invloed van eventuele maatregelen welke opgelegd worden, hun organisatie verder inrichten om de poortwachters rol in de toekomst alsnog goed te vervullen.

HQ staat voor de kwaliteit en integriteit van de dienstverlening van haar leden en de sector. Zij hecht daarbij grote waarde aan de uitvoering op het hoogst mogelijke niveau van deze poortwachters rol. Juist hierdoor kan de sector bijdragen aan het faciliteren en borgen van integriteit binnen het internationale zaken verkeer.

Bovenstaand onderzoek door DNB geeft aan dat de sector op dit vlak nog een weg te gaan heeft. Al tijdens de betreffende toezichtbezoeken is met DNB gesproken over verdere maatregelen ter versterking van de poortwachters rol. Deze stappen sluiten goed aan bij een recent initiatief van HQ. Hierbij is, onder onafhankelijke leiding en breed gedragen door de sector, aan de introductie van een Keurmerk voor trustkantoren gewerkt. De bevindingen en aanbevelingen van DNB worden verwerkt in de voorwaarden voor het Keurmerk dat in 2015 formeel geïntroduceerd zal worden.

De ongeveer 60 HQ leden vertegenwoordigen een substantieel deel van het transactie volume binnen de sector. In praktijk blijkt dat juist bij niet HQ leden bijzonder hoog-risico activiteiten vaak nauwelijks in aanraking komen met transactie monitoring, onderzoek naar herkomst van vermogen/ middelen en andere risico mitigatie procedures waaraan HQ leden hun cliënten dienen te onderwerpen.

Een dwingende verplichting aan UBO's om voor hun activiteiten binnen Nederland gebruik te maken van een DNB gelicenseerd trustkantoor, dat tevens aan de vereisten van het onafhankelijke Keurmerk voldoet, wordt in de visie van HQ een belangrijke voorwaarde voor de noodzakelijke borging van kwaliteit en herstel van het vertrouwen in de sector.

Voor vragen kunt u zich wenden tot: Huib de Kanter, woordvoeder Holland Quaestor, Managing Director TMF Netherlands B.V. via secretariaat@hollandquaestor.nl

Leden login

Wachtwoord vergeten?

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]