Beëindiging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap van Holland Quaestor door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier werken (statuten artikel 6). U dient uw opzegging met vermelding van de reden te versturen aan het secretariaat.

Member login

Forgot your password?

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]