Bijdrage aan de Nederlandse economie

Eind 2011 en in juni 2013 is door Stichting Economisch Onderzoek (SEO) een onderzoek ingesteld naar de economische betekenis van de trustsector en de door haar beheerde houdster- en financieringsmaatschappijen. De directe bijdrage aan de Nederlandse economie is daarbij destijds gecalculeerd op ruwweg Ä 3 miljard tot Ä 3,4 miljard op jaarbasis. Hiermee zijn tussen de 8.800 en 13.000 fte gemoeid. Zoals altijd kunnen uitkomsten uit onderzoeken ter discussie gesteld worden, maar duidelijk is wel dat economische belang van de sector niet onderschat mag worden. 'Nederland' moet beducht zijn voor schade aan de sterke concurrentiepositie door vergaande en/of ondoordachte maatregelen op nationaal niveau. Als voorbeeld noemen wij het kraamkamereffect van bedrijven die in de afgelopen 50 jaar zijn begonnen met een houdstermaatschappij om uiteindelijk een regionaal hoofd- of verkoopkantoor of distributiecentrum in Nederland op te zetten.

Japanse bedrijven in Nederland, vaak gestart als houdstermaatschappij, zijn alleen al goed voor naar schatting 100.000 banen. Daarnaast is er het belang van Schiphol, de Rotterdamse haven, de horeca en andere bedrijven die profiteren van het internationale handelsverkeer. De sector levert hier een materiële bijdrage aan en HQ zal zich daarom blijvend inzetten voor versterking van het vestigingsklimaat in en de toegang tot Nederland. 

<- terug

Leden login

Wachtwoord vergeten?

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]