Aandacht voor de positie van economisch zwakkere landen

Holland Quaestor (HQ) streeft ernaar de positie van economisch zwakkere landen te versterken. In rapporten van Tax Justice Nederland ('TJN') en Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen ('SOMO') wordt onder andere gesteld dat het gebruik van belastingverdragen, tax holidays en transfer pricing praktijken, leiden tot vermindering van directe belastingopbrengsten in ontwikkelingslanden. De media en politiek lijken deze zienswijze te volgen. Ook HQ hecht belang aan een positieve bijdrage aan de economisch zwakkere landen, en wel met inachtname van het bestaande stelsel van fiscale verdragen. Zo stellen buitenlandse bedrijven die Nederland als vestigingsplaats voor houdster- en financieringsmaatschappijen gebruiken, nadrukkelijk dat juist de belastingverdragen hen de mogelijkheid bieden om in minder welvarende en soms ook politiek instabiele landen te investeren en bij te dragen aan de economie aldaar. Voorbeelden daarvan zijn investeringen in de (economische) infrastructuur ter plekke. Dubbele belastingheffing kan juist leiden tot een versterking van de groei en daardoor compensatie bieden aan de verminderde lokale belastingafdracht.

<- terug

Member login

Forgot your password?

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]