Missie & Visie

Missie

Holland Quaestor wil en zal zich als leidende beroeps- en belangenorganisatie sterk maken voor de kwaliteit van de sector en haar leden. Holland Quaestor bereikt deze doelstelling door het instellen van een kwaliteitskeurmerk.

Holland Quaestor leden ondersteunen ondernemingen en financiële instellingen op professioneel hoog niveau bij werkzaamheden op het gebied van (financiële) administraties, fiscale- en juridische zaken, compliance en management.

Ook brengen Holland Quaestor leden hun expertise en contacten in om de aantrekkelijkheid en reputatie van Nederland als financieel centrum en vestigingsplaats te blijven waarborgen. Holland Quaestor bereikt haar doelstellingen onder meer door:

Het voorzien in en het certificeren van vakopleidingen;

Het stellen van kwaliteitseisen aan haar leden;

Het ontwikkelen van initiatieven die moeten leiden tot een verdere verbetering van het vestigingsklimaat voor buitenlandse ondernemingen in Nederland;

Het onderhouden van contacten met overheidsinstellingen en deel te nemen in overlegorganen en commissies;

Het verstrekken aan belanghebbenden en politiek van informatie over ontwikkelingen binnen de branche.

Specifieke aandachtspunten

Holland Quaestor heeft in november 2013 een memorandum gepubliceerd waarin naast informatie over de sector en ambities van Holland Quaestor ook vier specifieke aandachtspunten zijn geformuleerd die de concurrentiepositie van Nederland als vestigingsplaats voor houdster- en financieringsmaatschappijen kunnen versterken.

1. Aandacht voor het waarborgen van een duurzame en verantwoorde samenleving.

2. Aandacht voor de positie van economisch zwakkere landen.

3. Bijdrage aan de Nederlandse economie.

4. Het waarborgen door regelgeving.

 

Visie

In een wereld waarin steeds sneller economieën en markten met elkaar verbonden worden en tegelijk alle ketens van productie, handel en financiën fragmenteren, wil Holland Quaestor verbindend optreden.

De (ethisch) maatschappelijke normen zoals die gelden in nationale- en internationale context zijn hierbij leidend. De leden zijn zich bewust van de maatschappelijke ontwikkelingen en verantwoordelijkheden van de sector. Hiertoe is in 2015 een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld waarmee de leden zich willen onderscheiden door te voldoen aan de voor verkrijgen van het keurmerk gestelde hoge standaard eisen.

Door het stimuleren van samenwerking en partijen met elkaar te verbinden, gelooft Holland Quaestor dat zij een belangrijke bijdrage zal leveren aan de kwaliteit en de waarde van de hele sector.

Download hier het Beleidsplan 2015 - 2020 van Holland Quaestor.

Member login

Forgot your password?

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]