Bestuur & Commissies

Door alle ontwikkelingen heeft Holland Quaestor behoefte aan meer fundament in haar ondersteuning. Onder andere door uitbesteden van (delen van) het verenigingssecretariaat (secretariële ondersteuning, leden- en financieel beheer) aan Atrium groep en de inzet van een ervaren en professionele Verenigingsmanager.

Het bestuur laat zich in haar werk ondersteunen en adviseren door de volgende commissies:

Verenigingsmanager
De Verenigingsmanager houdt de vereniging 'wakker' door het agenderen en aanjagen van veranderingen die de wendbaarheid en de kwaliteit van de vereniging vergroten. De Verenigingsmanager is de verbindende schakel voor bestuur, commissies, leden en de buitenwereld.

Secretariaat
Het secretariaat ondersteunt de Algemene Ledenvergadering, Raad van Advies en commissies door agendabeheer en activiteitenplanning, vastlegging en ondersteuning bij de organisatie van bijeenkomsten en evenementen.

Raad van Advies
Het bestuur wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd van buiten naar binnen door een onafhankelijke Raad van Advies over het te voeren beleid en (ethische) dilemma's.

Commissie Young Trust

Commissie Educatie

Commissie Vaktechniek | Fiscaal

Commissie Integriteit

Member login

Forgot your password?

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]